Fakta & information

Fravær på Vissenbjerg Skole

Her kan du læse om vores regler for fravær.

Sygdom og lægebesøg

Er dit barn sygt, skal du give besked om det. Det gør du ved at sende en besked i Aula om morgenen til dit barns kontaktlærere.

Skal dit barn til læge eller tandlæge i løbet af skoledagen, skal du også give kontaktlærerne besked.

Ekstraordinært fri

Ekstraordinært fri ud over to dage kan gives af skolens ledelse til særlige begivenheder, fx familiearrangementer eller ferie uden for skolens ferie.

Hvis du ønsker, at dit barn skal holde fri fra skole 1-2 dage, skal du sende en besked i Aula til kontaktlærerne, og hvis du ønsker dit barn ekstraordinært fri i mere end to dage, skal du bede om fri hos afdelingslederen.

Går dit barn i indskolingen eller IKL, skal du skrive til Hanne Winther. Tilhører dit barn mellemtrinet, LKT eller MKL skal du skrive til Gitte Kondrup. Går dit barn i udskolingen eller UKL skal du skrive til Pia Bendixen. Lederen går ind og laver en helhedsvurdering af barnets fravær, inden tilladelsen gives.

Det er dit ansvar som forælder, at dit barn kan følge med i undervisningen efter ekstraordinær frihed, og at barnet hjælpes tilbage i det sociale fællesskab. Tal med kontaktlærerne om, om der er noget I skal være opmærksomme på.

Ulovligt fravær

Ulovligt fravær defineres som ”pjæk uden forældres viden” og som ”fravær skolen ikke har godkendt”. Hvis dit barn ikke møder frem til undervisning, og vi ikke har modtaget besked fra dig om årsagen til fraværet, registreres det som ulovligt fravær. Vi kontakter jer altid ved ulovligt fravær.

Ifølge loven kan kommunen beslutte at tilbageholde Børne– og ungeydelsen i et kvartal, hvis en elev har 15% ulovligt fravær inden for et kvartal.

Dialog om fravær

Vi har en fælles interesse i, at eleverne trives og møder frem til undervisningen hver dag. Ved hyppigt eller længerevarende fravær vil vi derfor indbyde dig til dialog om dit barns
fravær. Hvis du oplever, at dit barn vægrer sig mod at komme i skole pga. undervisningen, kammeraterne eller andet, skal du kontakte kontaktlærerne, så vi sammen kan støtte barnets trivsel.