Læring

Læring

Fagbånd og skoledag

 

På Vissenbjerg Skole tilstræber vi som minimum at hovedparten af timerne i alle basisfagene dansk, engelsk, tysk og matematik er placeret i fagbånd. Det vil sige at hovedparten af timerne i disse basisfag lagt samtidig på tværs af årgangen. Det åbner for forskellige muligheder for tilrettelægge undervisningen på tværs af klasserne, således at man kan opdele eleverne efter f.eks.interesse, niveau, forudsætninger, køn, ambitioner, motivation, etc. Det giver også mulighed for at lærerne f.eks.i højere grad kan arbejde efter egne kompetencer inden for faget, eller opdele eleverne i roterende værksteder og herved øge tiden til forberedelse, rettearbejde m.m.

I indskolingen 0.-3. klasse går eleverne i skole til kl. 14 hver dag. Der er midt på dagen indlagt et bevægelsesbånd, hvor eleverne i 65 min. dels holder pause og dels har bevægelseskrævende skoletid sammen med pædagogerne.

I 4.-6. klasse er der undervisning 3 dage til kl. 15:00 og 2 dage til kl. 14:00

I 7.-9. klasse er der undervisning alle dage til kl. 15:00 

 

Understøttende undervisning

 

Den tid der er givet til understøttende undervisning i den nye skolereform har Vissenbjerg Skole forsøgt at arbejde med som en positiv mulighed for lave aktiviteter og undervisning, som kan medvirke til at få en længere skoledag til at hænge bedre sammen.

I indskolingen 0.-3. årgang har vi indlagt et bevægelsesbånd midt på dagen, hvor de yngste elever har mulighed for leg og bevægelse sammen med pædagogerne. Der er desuden indlagt usu-timer (understøttende undervisning) i skemaet typisk efter middag, hvor pædagogerne kan arbejde videre med elevernes sociale kompetencer, lektiehjælp, timeløsefag m.m.

I 4.-6 klasse er de fleste understøttende timer lagt ind som en blok typisk to af skoledagene. Her kalder vi timerne for studietid og timerne varetages typisk af klasselærerne. Studietiden kan bruges til faglig fordybelse, timeløse fag, bevægelse, lektier, klassens trivsel, m.m.

I 5.-9. årgang er der indlagt en ugentlig lektion til IT-undervisning af IT-vejleder. Her får eleverne hjælp til basisfærdighederne i obligatoriske programmer og multimedier. Eleverne får desuden mulighed for at stifte bekendtskab med programmering, robotter, gadgets m.m.                  

I 7.-8. årgang er der også studietid med mulighed for faglig fordybelse, timeløse fag, bevægelse, lektier, klassens trivsel, m.m. og i 7.-9. årgang er der desuden mulighed for at få lektiehjælp i én valgfagsblok, hvis man kun har valgt ét valgfag.

Endelig er der i 7.-9. klasse brugt understøttende timer som ekstratid i de ”små” fag, således at alle fag (kristendom 7. årgang undtaget) er på minimum 2 lektioner, da det opleves svært at drive seriøs undervisning med kun én lektion som i det vejledende timetal for flere af fagene (historie, geografi, biologi).

 

Den røde nye tråd

 

På Vissenbjerg Skole har vi en årrække arbejdet med en rød tråd for fagene, for at skabe bedre sammenhæng både ift. hvordan vi på vores skole vil arbejde med de ministerielt fastsatte mål for fagene, men også for at skabe bedre sammenhæng fra skolestart til afgangsprøve i fagene. Det vi også kalder progression i fagene. 

I Skoleåret 2008/2009 deltog alle lærere således i udviklingsgrupper for de enkelte fag og der blev tid og energi på at samle arbejdet i et ambitiøst kompendie, som kan ses herunder nederst.

I 2014 kom en ny skolereform med mange nye mål for fagene og ikke mindst krav om understøttende undervisning og opfordring til målstyrede læringsmål. Vissenbjerg skoles lærere er derfor i gang med at lave en ny rød tråd for fagene, som både tager udgangspunkt i de nye udfordringer ift. til skolereformen, men som også definere, hvad er særegent for fagene på vores skole og hvad kan man forvente at se og opnå i fagene i et skoleforløb på vores skole. Sagt med andre ord handler det om, hvilken kultur og traditioner vi skal have i fagene.

Arbejdet med den nye røde tråd er over en 2-årige periode, hvor der i skoleråret 2015/2016 arbejdes i fagene dansk, matematik, historie, Idræt, håndværk & design, engelsk, biologi/geografi/fysik & kemi (Ny fælles afgangsprøve). Desuden er spec. klasserne ved at udarbejde deres egen nye røde tråd.
I skoleåret 2016/2017 bliver det i fagene billedkunst, musik, natur og teknologi, kristendom, samfundsfag, tysk, madkundskab.

Et eksempel på, hvordan den røde tråd for f.eks. historie eller mateamtik kan komme til at se ud er vist herunder. Bemærk dog at de første fag er klar ved sommerferien med en endelig rød tråd.