SFO

SFO

Kontakt til SFO - Solsikken kan ske på  tlf. 21996231

 

Åbningstiderne er kl. 06:15 - 08:00 og kl. 14:00 - 17:00 mandag til torsdag
og kl. 06:15 - 08:00 og kl. 14:00 - 16:00 fredage.

SFO-leder Irene Wittenkamp Mortensen kan kontaktes på tlf. 20691800

SFO – Solsikken bruger Aula i forhold til beskeder, aftaler samt information imellem hjemmet og SFO’en. Aftaler/beskeder skal være skrevet senest kl. 12.00.

 

Samarbejde på Vissenbjerg skole:

SFO-personalet har timer i skolen, primært 0.-4. årgang men også i specialklasserne, dette gør at børnene vil føle, at der er en gennemgående voksen i deres hverdag.

Pædaogerne fra SFO'en deltager ligeledes i skolehjemsamtaler, forældremøder samt arrangementer.

 

Garderober og påklædning i SFO:

Alle børn som går i 0. til og med 3. klasse har en garderobeplads i SFO’en.

Garderobepladserne har et billede af barnet og er opdelt efter klasser.

Børnene skal have indesko og rigeligt samt passende skifte-/overtøj liggende på sin plads.

 

Kommunikation/Dialog:

SFO-leder Irene Wittenkamp Mortensen samt personale fra SFO’en er deltagende i overgangsmøderne fra Børnehave til skole, endvidere er kontakt pædagogen på årgangene deltagende på forældremøderne, til samtaler, arrangementer m.m.

Hvis I forældre har spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte Personalet i SFO’en på tlf. eller via Aula.

 

Orientering / Nyhedsbrev:

Vi bestræber os på hver måned at sende nyhedsbrev ud på skolens Aula.

SFO’ens hverdagsaktiviteter vil fremgå på Aula.

 

Buskørsel og andre aftaler:

SFO’en tilbyder at sende børnene med bus, til sportsaktiviteter el. lign. hvis blot der er registreret en besked eller lavet en fast aftale inde på Aula senest kl. 12.00.

Vi har i SFO’ens fællesrum digitale skærme, som børnene dagligt krydser sig ind og ud på.

På disse skærme fremgår det også hvilken aktivitet børnene har valgt sig på den pågældende dag.

 

Ferie:

SFO Solsikken tilbyder pasning i alle skoleugernes ferieperioder.

Forældrene registrerer fremmøde/ferie for barnet digitalt via Aula.

 

Indmeldelse og Udmeldelse  i SFO:

Indmeldelse og udmeldelse skal ske via pladsanvisningen.

Indmeldelse kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse  kan ske med en måneds varsel til en måneds udgang.