Skip til hoved indholdet
    Hjem Fakta og information Fravær

Fravær

Her kan du læse om vores regler for fravær.

Er dit barn sygt, skal til tandlæge, læge eller lign., skal du give besked om det. Det gør du ved
at melde fraværet ind i ”Indmeld fravær” i Aula om morgenen.

Ekstraordinært fri ud over to dage kan gives af skolens ledelse til særlige begivenheder, fx familiearrangementer eller ferie uden for skolens ferie.
Hvis du ønsker, at dit barn skal holde fri fra skole i forbindelse med særlige familiearrangementer eller ferie uden for skolernes ferie, skal du anmode om ekstraordinært frihed via ”indmeld Fravær” i Aula.

Drejer det sig om mere end 2 dage, er det afdelingslederen, der vurderer om der kan gives fri. Vurderingen foretages på baggrund af barnets samlede fravær og elevens faglige og sociale trivsel. I kan altid forvente at blive kontaktet, hvis vi vurderer, at vi ikke kan godkende fraværet.

Det er dit ansvar som forælder, at dit barn kan følge med i undervisningen efter ekstraordinær frihed, og at barnet hjælpes tilbage i det sociale fællesskab. Tal med kontaktlærerne om, om der er noget I skal være opmærksomme på.

Ulovligt fravær defineres som ”pjæk uden forældres viden” og som ”fravær skolen ikke har godkendt”. Hvis dit barn ikke møder frem til undervisning, og vi ikke har modtaget besked fra dig om årsagen til fraværet, registreres det som ulovligt fravær. Vi kontakter jer altid ved ulovligt fravær.

Ifølge loven kan kommunen beslutte at tilbageholde Børne– og ungeydelsen i et kvartal, hvis en elev har 15% ulovligt fravær inden for et kvartal.

Vi har en fælles interesse i, at eleverne trives og møder frem til undervisningen hver dag. Ved hyppigt eller længerevarende fravær vil vi derfor indbyde dig til dialog om dit barns
fravær. Hvis du oplever, at dit barn vægrer sig mod at komme i skole pga. undervisningen, kammeraterne eller andet, skal du kontakte kontaktlærerne, så vi sammen kan støtte barnets trivsel.

Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg

Telefon: 64 74 79 40
vissenbjergskole@assens.dk

Nyttige links