Skip til hoved indholdet
  Hjem Fakta og information Læsning

Læsning

Her kan du læse om hvordan vi arbejder med læsning på skolen. Du kan også få inspiration til hvordan du som forælder kan understøtte dit barns læseudvikling.

Særlige tiltag for læseudfordrede og ordblinde elever

På hvert klassetrin afholder teamet to årlige læringskonferencer, hvor ledelsen deltager. Her gennemgås hver enkelt elevs faglige udvikling, og der lægges planer for særlige indsatser.

Skolen underretter altid forældrene, hvis der igangsættes en særlig indsats hos et barn.

Under læseindsatserne på de enkelte årgange herunder anvendes forkortelsen LST for ”læse- og skriveteknologi”. Dette dækker over IntoWords, apps til telefoner, computerprogrammer og andre funktionsudvidelser, som kan støtte eleven i læsning og skrivning bl.a. ved diktering og oplæsning.

Husk altid at tage fat i os, hvis du er bekymret for dit barns læseudvikling.

Her finder du viden og inspiration vedrørende ordblindhed

Læseindsatser på Vissenbjerg Skole

 • På 0. årgang arbejder vi med bogstavernes lyde og lydret læsning med Alkalær-metoden, som er systematisk og baseret på bogstavernes lyde.
 • Efter jul har vi holddeling med ekstra ressourcer sammen med en læsevejleder.
 • Vi arbejder systematisk og differentieret og tester løbende, så vi får screenet os frem til de elever, som har vanskeligheder ved at lære alle 28 lyde.
 • Elever, som i løbet af 0. klasse ikke lærer alle 28 lyde i alfabetet, får ekstra støtte og der er ekstra kontakt til hjemmet, så der ligeledes kan støttes op på hjemmefronten.
 • Hjemme kan I som forældre gøre en kæmpe forskel ved at øve bogstavernes lyde sammen med jeres barn, fx ved hjælp af ‘Lydsangen’ fra Alkalær, som findes på YouTube.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Lise Christensen

 • Vi arbejder fortsat med systematisk læseundervisning i forhold til det enkelte barns niveau.
 • Hvis der er ordblindhed i den nærmeste familie, så fortæl det til klasselæreren.
 • Ud fra læsetests samt observationer/data fra den daglige undervisning, testes udvalgte børn i slutningen af 1. klasse med risikotesten for ordblindhed. Risikotesten for ordblindhed er ikke en ordblindetest, men den tester vigtige forudsætninger for en god læseudvikling.
 • Hvis ens barn tilbydes en plads på et læsehold, får hjemmet besked og vi henviser altid til, at læsningen er noget, vi er fælles om. Det vil sige, at hjemmet støtter op ved at øve med jeres barn. Det er den daglige træning én til én med en voksen, der virkelig rykker.
 • Til læseløftet bruges Alkalær-metoden, som er systematisk og baseret på bogstavernes lyde.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Lise Christensen

 • Ud fra læsetests samt observationer/data fra den daglige undervisning tilbydes udvalgte elever læseløft i 2. klasse.
 • I slutningen af 2. klasse testes hele årgangen med en non-ords test. Non-ords testen tester igen afkodningen. Non-ord er “vrøvleord”, som eleven ikke har set før og derfor ikke kan gætte sig frem til.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Susanne Moosdorf Petersen

 • Elever i risikogruppen ved DVO-testen tilbydes læseløft i 3. klasse.
 • Hele årgangen får et kursus i LST, og der vil være en særlig opfølgning for elever i læsevanskeligheder.
 • Eleverne læse- og stavetestes to gange i løbet af skoleåret.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Susanne Moosdorf Petersen

 • Elever i risikogruppen testes for ordblindhed (dysleksi) med en individuel test.
 • Elever i læsevanskeligheder tilbydes et læseløft i første halvdel af 4. klasse. Vi har fokus på afkodning, hvor der arbejdes systematisk ud fra elevernes niveau.
 • Eleverne læse- og stavetestes to gange i løbet af skoleåret.
 • Hele årgangen træner brug af LST i undervisningen. Nogle elever, med særlige behov, kan undervises i LST på et lille hold i en periode.
 • Mulighed for at henvise enkelte elever til Læseklassen i Glamsbjerg.
 • Dysleksiudredning (ordblindetesten) kan tages i perioden 1.marts - 1.juli.

Læsevejledere tilknyttet årgangen: Karen Marie Rasmussen

 • Hele årgangen har fokus på stavning. En ekstra lærerressource i efteråret muliggør holddannelse, så eleverne undervises ud fra deres niveau.
 • Hele årgangen har fokus på brug af LST i undervisningen.
 • Eleverne læse- og stavetestes to gange i løbet af skoleåret.
 • Mulighed for at henvise enkelte elever til Læseklassen i Glamsbjerg
 • Dysleksiudredning (ordblindetesten) kan tages i perioden 1.marts - 1.juli.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Karen Marie Rasmussen

 • Alle elever opfordres til brugen af LST i undervisningen.
 • LST-kursus til udvalgte elever efter behov.
 • Eleverne læse- og stavetestes to gange i løbet af skoleåret.
 • Fokus på læsehastighed og læsestrategier.
 • Opfølgningskursus i læsestrategier for elever med særligt behov.
 • Dysleksiudredning (ordblindetesten) tages i perioden 1. marts - 1. juli.
 • Mulighed for forløb i Læseklasse i Glamsbjerg.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Lene Vagtholm

 • Installation af LST-programmer på elevernes egne computere.
 • LST-kursus til udvalgte elever efter behov.
 • Eleverne læse- og stavetestes to gange i løbet af skoleåret.
 • Opfølgningskursus i læsestrategier for elever med særlige behov.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Lene Vagtholm

 • Eleverne læse- og stavetestes to gange i løbet af året.
 • Der sættes fokus på læsehastighed i forhold til læseprøven i slut 9. klasse.
 • Der undervises i skriveskabeloner som hjælperedskab til prøven i 9. klasse, skriftlig fremstilling.
 • LST-brushup til elever med behov.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Charlotte Hein Mattesen

 • Der er fokus på folkeskolens afgangsprøver, herunder brugen af LST.
 • LST-brush-up til elever med behov.
 • Læseforløb med fokus på læseprøvens tekster.

Læsevejleder tilknyttet årgangen: Charlotte Hein Mattesen

I-KL: (Indskoling): Den særligt tilrettelagte undervisning i specialklasserne tager udgangspunkt i læseindsatsen på 0.-3. årgang

Læsevejleder tilknyttet: Lise Christensen.

M-KL og LKT: (Mellemtrin): Den særligt tilrettelagte undervisning i specialklasserne tager udgangspunkt i læseindsatsen på 4.-6. årgang.

Læsevejleder tilknyttet: Lene Vagtholm.

U-KL: (Udskoling): Den særligt tilrettelagte undervisning i specialklasserne tager udgangspunkt i læseindsatsen på 7.-9. årgang.

Læsevejleder tilknyttet: Charlotte Hein.

Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg

Telefon: 64 74 79 40
vissenbjergskole@assens.dk

Nyttige links