Skip til hoved indholdet
  Hjem Fakta og information LKT

LKT

LKT står for Læring, Kontakt og Trivsel.

 • I LKT arbejder vi på at bygge bro til almenklasserne. Vi deltager i morgensamling og i de fagdage og emneuger, hvor det er muligt.
  Nogle gange har vi elever fra almenklasserne på besøg eller i praktikforløb, og andre gange har vi legeaftaler eller faglige forløb med almenklasserne. Det styrker den brede fællesskabsfølelse.

 • Vores pædagogik bygger på narrativ psykologi og neuropsykologien, og vi anvender low arousal tilgang. Vi understøtter dagens struktur visuelt. 
  Det faglige indhold sætter vi i en anvendelsesorienteret kontekst, så sprog, sanser og faglighed kobles sammen. Fagrækken er den samme som i almenklasserne, men tilgangen til fagene er en anden, da vi forsøger at knytte fagene op på en mere tema- og anvendelsesbaseret tilgang til læring.
 • Vores LKT-klasse har 10 elever, og målgruppen er normaltbegavede elever i socio-emotionelle vanskeligheder i en grad, så elevens trivsel og indlæring er truet. Man kan visiteres til LKT, hvis man går i 0. – 6. klasse og har behov for en træningsbane, hvor de sociale kompetencer, kravsætning og følelsesregulering styrkes.

 • Klassen er delt op i to hold, hvor der på hvert hold er en lærer og en pædagog sammen om at tilrettelægge dagen.
  Klassen holder til i LKT-huset, som er indrettet med flere mindre rum.

 • De elever, der visiteres til LKT, har ofte en kedelig skolehistorie med i bagagen. Vores fokus er at skabe en ny historie sammen med barnet og barnets forældre, så eleven kan forlade LKT-klassen med en fornyet tro på sig selv og vende tilbage til almenklassen.

 • Forældresamarbejdet er en hjørnesten for at nå i mål, så det er vigtigt at hjem og LKT danser tæt om elevens udvikling.

Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg

Telefon: 64 74 79 40
vissenbjergskole@assens.dk

Nyttige links