Skip til hoved indholdet
  Hjem Fakta og information Specialklasserne

Specialklasserne

På Vissenbjerg Skole har vi et specialklassespor med en specialklasse i indskolingen, en på mellemtrinnet og en i udskolingen.

 • Målgruppen er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og vores elever bliver visiteret fra hele Assens Kommune.

 • Vi arbejder på at bygge bro til almenklasserne.
  Vi deltager i morgensamling og i de fagdage og emneuger, hvor det er muligt.
  Nogle gange har vi elever fra almenklasserne på besøg eller i praktikforløb, og andre gange har vi legeaftaler eller faglige forløb med almenklasserne.
  Det styrker den brede fællesskabsfølelse.

 • Vores pædagogik bygger på neuropsykologien, og vi anvender low arousal tilgang.
  Vi understøtter dagens struktur visuelt.
  Det faglige indhold sætter vi i en anvendelsesorienteret kontekst, så sprog, sanser og faglighed kobles sammen.
  Fagrækken er den samme som i almenklasserne, men tilgangen til fagene er en anden, da vi forsøger at knytte fagene op på en mere tema- og anvendelsesbaseret tilgang til læring.

 

IKL har ca. 8 elever. I de fleste timer er der en lærer og en pædagog, som tilrettelægger dagen med fast struktur, leg og læring. Vores fokus er at gøre eleverne glade for at gå i skole og glade for sig selv. Vi arbejder med at udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer, og vi har et sansemotorisk fokus, så eleverne lærer sig selv og deres krop godt at kende.

Vores IKL er indrettet med individuelle arbejdspladser og et samlende fællesbord, små legemiljøer og en lille lege-/sansehave.

MKL har ca. 8 elever, og der er en lærer og en pædagog sammen i de fleste timer. Dagen er bygget op over en fast og visualiseret struktur.

Vores fokus er at give eleverne nogle gode strategier – både fagligt og socialt. Det faglige indhold tilrettelægges, så eleverne opnår en højere grad af selvstændighed, og læse-skrivestøtte implementeres for alvor.

Klassen er indrettet, så hver elev har deres egen arbejdsplads, og der er et fællesbord, man kan samles om. MKL har også deres eget område på fællesarealet, som blender ind med almenklasserne.

UKL har ca. 10 elever, og der er i de fleste timer enten to lærere eller en lærer og en pædagog sammen om undervisningen.

Dagen har en fast og genkendelig struktur, hvor der veksles mellem at arbejde med metoder og mere anvendelsesorienteret arbejde.

Vores fokus er at motivere og støtte den faglige og personlige udvikling, så eleverne kan gå op til dele af eller den fulde afgangsprøve, men i høj grad også at støtte dem socialt, så de bliver klar til et spændende ungdomsliv, når de forlader Vissenbjerg Skole.

Nogle af vores elever i UKL har timer i almenklasserne.

Klassen er indrettet, så hver elev har deres egen arbejdsplads, og der er et fællesbord, man kan samles om. UKL har også deres eget område på fællesarealet, som blender ind med almenklasserne.

Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg

Telefon: 64 74 79 40
vissenbjergskole@assens.dk

Nyttige links